Mi znamo kako pronaći najboljeg kandidata za svaki posao u vašoj kompaniji, a što je još važnije – primernog za tačno određeno mikro okruženje.
Traženje i izbor kadrova Psihološka testiranja Competo Senior program
Competo coachi Naš pristup Završeni projekti
KREIRAJTE NALOG ZA
INFORMATIVNU PONUDU
REFERENCE
„Kolegi iz Competa razumeju šta znači partnerstvo i nastoje pronaći održiva rešenja koja će koristiti svima nama. Jedan od njih je svakako Top pomak karijere i organizacija zanimljivih Competo HRM događaja. Na kraju nas uvek iznenade sa nekim malim iznenađenjem. Ukratko, uvek nam daju do znanja da su tu zbog nas i da pomoću njih možemo biti još bolji i mi.“

Competo Senior program

»Znanje je suviše dragoceno da bi ga poslali u penziju«

 

Predstavljamo program Competo Senior­ koji dodatno obogaćuje ponudu kadrova s izborom stručnih osoba sa specifičnim npr. tehničkim znanjem a koji su već u penziji i voljni, i dalje dodatno raditi.

 

Sve više kompanija, uprkos visokoj stopi nezaposlenosti i broju kandidata na tržištu rada, dolazi do zaključka da nemaju dovoljno stručnjaka sa specifičnim znanjem i iskustvom u različitim profesionalnim oblastima.

 

Upravo penzionisani stručnjaci mogu sa svojim dugogodišnjim iskustvom i znanjem nadoknaditi deficit u stručnom znanju kao npr.

  • Mogu biti dobri mentori mlađim zaposlenicima i dobrodošla pomoć u zahtevnim i specifičnim projektima;
  • Mogu odlično sudelovati u procesu transfera znanja i pomoći, da se smanji odliv znanja iz kompanije;
  • Mogu raditi kao pomoć za specifične probleme, sa kojima mlađi radnici bez iskustva ne mogu da se bore, ili u složenim projektima koji zahtevaju mnogo znanja i iskustva;
  • Mentorski rad, savetovanje i zajednički rad mogu pomoći da razviju sposobnosti mlađih zaposlenika.
  • Mogu delovati kao pomoćnici u stvaranju novih ideja i inovacija u kompaniji.

S programom Competo senior povezujemo kompanije s iskusnim penzionisanim stručnjacima iz različitih i specifičnih oblasti rada. Traganje za dodatnim stručnim kadrom može biti:

  • Privremeno, u složenim projektima ili pri specifičnim stručnim problemima s kojima se suočavaju zaposleni u kompaniji.
  • Trajno, u vidu mentorstva ili savetovanja sa strane penzionisanog stručnog kadra.

 

Fokusirani smo samo na posredovanje penzionisanih stručnih kadrova.
 
Naš glavni cilj je mobilizirati profesionalce u penziji i tako omogućiti kompanijama pristup stručne pomoći koja im je potrebna, a vezana je za stručnjake sa velikim iskustvom. Fokus posredovanja je i u aktivnoj potrazi za penzionisanim ekspertima i uspešnoj integraciji klijenata i izvođača. Ne radi se o tome, da bi penzionisani stručnjaci preuzimali poslove mladima, nego o komplementarnoj među-generacijskoj saradnji koje može doneti samo najbolje rezultate i tako osigura uspešan prenos znanja i iskustva. Naglasak je na promovisanju među-generacijske integracije i razmene ideja i znanja i načina rada za doživotno učenje.

 

Naša ponuda

 

Program se sastoji od dve ponude koji varira u zavisnosti od složenosti potreba kompanije:

 

1. Link

Povezuje najprikladnije eksperte iz naše baze u skladu sa željama i potrebama kompanije.

 

2. Traženje

Potraga i izbor najprikladnijeg penzionisanog eksperta u skladu sa potrebama i željama kompanije.

 

Za više informacija pošaljite nam e-mail na: senior@competo.si.

 

 

Copyright © Competo d.o.o. Sva prava pridržana.