Za kompanije i kandidate pronalazimo najbolja rešenja i onda kada to možda izgleda nemoguće. Neki od naših poslovnih partnera su se obratili nama tek kada sami nisu našli odgovarajuće kandidate, i tad smo im uspešno pomogli.
Traženje i izbor kadrova Psihološka testiranja Competo Senior program
Competo coachi Naš pristup Završeni projekti
KREIRAJTE NALOG ZA
INFORMATIVNU PONUDU
REFERENCE
„Kolegi iz Competa razumeju šta znači partnerstvo i nastoje pronaći održiva rešenja koja će koristiti svima nama. Jedan od njih je svakako Top pomak karijere i organizacija zanimljivih Competo HRM događaja. Na kraju nas uvek iznenade sa nekim malim iznenađenjem. Ukratko, uvek nam daju do znanja da su tu zbog nas i da pomoću njih možemo biti još bolji i mi.“

Traženje i izbor kadrova

COMPETOV proces pronalaženja i izbora najpogodnijih kandidata za određeno radno mesto sastoji se od tri osnovne komponente:

 

Analize

Traženje i izbor kandidata

Praćenja kandidata/Competo coaching

 

Analiza

                                             

Analiza je najvažniji deo svakog procesa traženja i izbora kandidata. Pogrešnu analizu prati i nepravilna specifikacija potrebe za kandidatom a onda i pogrešno izabran kandidat.

 

Competo deli analizu na dva dela:

 

na tzv. tehničku specifikaciju u kojoj s predstavnicima kompanije definišemo:

  • kompaniju,
  • analizu radnog mesta,
  • analizu traženog kandidata,
  • uslove rada,
  • opšte kompetencije (lične karakteristike).

U ovom delu analize definišemo kompetencije koje bi kandidat trebao da ima.

 

Drugi deo smo razvili na bazi naše filozofije koja prati činjenicu, da danas najviše zapošljavamo kandidate na osnovu kompetencija, a otpuštamo na osnovu karakternih osobina. Osnova za drugi deo analize jeste mikro okruženje u koje kandidat dolazi. Taj deo analize nam omogućava da pored traženja ličnosti koja može obavljati određeni posao, dodajemo i kriterijum može li kandidat obavljati određeni posao u danom timu. Za nas je ovo ključni momenat u procesu selekcije kandidata.

 

Drugi deo analize obuhvata mikro analizu radnog okruženja:

  • analizu radnih zadataka, uslova rada i odnosa,
  • analizu grupne dinamike,
  • kako uži tim vidi potrebu za novim kolegom.

Mi ni u kom slučaju nemamo iluzije o tome da možemo pregledati celu kompaniju i tako upoznati klimu i kulturu kompanije. U taj deo analize uključujemo osobe koje će svakodnevno imati kontakt sa izabranim kandidatom. Posle toga je na redu priprema specifikacije potrebe za tim kandidatom.

 

Traženje i izbor kandidata

 

Traganje za kandidatima iz različitih izvora

 

U potrazi za kandidatima koristimo različite izvore, od oglašavanja do usmerene pretrage. Koji način ili kombinaciju pretrage ćemo da odaberemo, zavisi od očekivanoga bazena kandidata koji nam je potreban za određeno radno mesto.

 

Proces selekcije

 

Proces selekcije uvek pored intervjua uključuje i psiho-metrijsko testiranje. U okviru psiho-metrijskog testiranja koncentrišemo se na prikaz opštih nadležnosti kandidata, a sa druge strane na tzv. 3Q model: - emocionalni koeficijent (EQ), koeficijent inteligencije IQ) i koeficijent optimizma (OQ). Rezultat kandidata uvek upoređujemo u odnosu na dva nivoa:

  • da li su rezultati kandidata u skladu s očekivanjima klijenta,
  • da li je kandidat u mogućnosti obavljati ovaj posao u danom timu.

Prezentacija kandidata

 

Kandidate prezentujemo u pisanoj formi, uključujući CV kandidata, procenu iz intervjua i psiho-metrijski izveštaj o kandidatu.

 

U poslednjem koraku selekcije uskladimo termine razgovora izabranih kandidata s klijentom.

 

Po želji klijenta možemo i moderirati proces selekcije te razgovora sa kandidatima i obaviti svu pisanu komunikaciju s njima.

 

Praćenje kandidata /Competo coaching

 

Znate li možda da se 90 posto svih novih zaposlenika u prvim mesecima preliminarnog rada odlučuje želi li ostati u novoj kompaniji?

 

Naš poslovni model u preliminarnom periodu za srednji i viši menadžment predviđa obezbeđenje uvodnog coacha (podučavanje, praćenje, nadgledanje). S Couchingom u preliminarnom periodu prva tri meseca obezbedimo kandidatu stručno obučenog trenera (coucha). U tom periodu, kandidat i coach zajedno naprave od 2 do 5 simultanih razgovora (u zavisnosti od dogovorenog paketa).

 

S praćenjem kandidata tokom probnog perioda možemo dodatno potvrditi odlučnost kandidata da ostane u kompaniji, opremimo ga informacijama i alatima koji će mu omogućavati potpuno razumevanje kompanije, radnog okruženja, a na taj način najbrže stvaramo uslove za natprosečnu efikasnost zaposlenika.

 

S druge strane verujemo da profesionalno obučen trener takođe pomaže Klijentu da donese odluku o tome da li je kandidat zaista optimalan za radno mesto u danom timu.

Copyright © Competo d.o.o. Sva prava pridržana.